به گزارش اقتصادآنلاین بـه نقل از ایبنا، استعلام تخصیص خودرو درون بخشنامـه ابلاغ شده گمرک آمده است: استعلام تخصیص خودرو پیرو بخشنامـه ردیف ۱۲۵ مورخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ درباره نحوه ترخیص کالاهای صادرات قطعی برگشتی، بـه پیوست نامـه های مورخ ۱۰ مـهرماه و اول دی ماه سال جاری معاون ارزی بانک مرکزی مبنی بر عدم شمول تخصیص ارز به منظور صدور کالا و انجام عملیـات تخصیص ارز صرفا بـه منظور واردات کالا و خدمات ارسال و اعلام مـی دارد: با عنایت بـه نظریـه آن بانک، موضوع استعلام درباره چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کالای صادراتی درون زمان واردات کالای صادرات برگشتی منتفی است.

علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این بخشنامـه را به منظور اجرا ابلاغ کرده است.

استعلام تخصیص خودرو مجله بازار: استعلام تخصیص ارز درون زمان واردات کالای صادرات ... استعلام تخصیص خودرو mimplus.ir

در نامـه ای کـه صمد کریمـی مدیرکل صادرات بانک مرکزی درون تاریخ دهم مـهرماه به منظور گمرک ارسال کرده آمده است: نظر بـه اینکه تخصیص ارز از سوی این بانک صرفا بـه منظور واردات کالا و خدمات مطابق با مجموعه مقررات ارزی و بخشنامـه های ارزی ابلاغی بـه شبکه بانکی کشور صورت مـی پذیرد و صدور کالا مشمول دریـافت و تخصیص ارز نیست، خواهشمند هست به منظور جلوگیری از بروز تفاسیر متفاوت، موضوع استعالام نامـه فوق الذکر را بـه طور شفاف تبیین و از نتیجه این اداره را مطلع کنند.

استعلام تخصیص خودرو مجله بازار: استعلام تخصیص ارز درون زمان واردات کالای صادرات ... استعلام تخصیص خودرو mimplus.ir

در ادامـه این روند، غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی درون تاریخ اول دی ماه به منظور مـهدی مـیراشرفی ارسال کرده است، نیز تاکید شده است، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صرفا بـه منظور واردات کالا و خدمات مطابق با مقررات ارزی جاری و بخشنامـه های ابلاغی بـه شبکه بانکی کشور صورت مـی پذیرد و صدور کالا مشمول تخصیص ارز نیست.

در این نامـه با اشاره بـه توافقات انجام شده درون هشتمـین جلسه کمـیته سیـاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درون امور ارزی کشور آمده است: درون این جلسه مقرر شد موضوع از دستور کار خارج و بررسی لازم توسط گمرک صورت پذیرد. از این رو با توجه بـه پیگیری های مکرر صادرکنندگان ذیربط و پاسخگویی مبهم گمرک بـه مفاد نامـه های دهم مـهرماه و ۲۸ مـهرماه ۱۳۹۷ این بانک، مبنی بر تبیین شفاف موضوع استعلام نامـه فوق الذکر، خواهشمند هست دستور فرمایند مراتب را بررسی و از نتیجه بـه قید فوریت این بانک را مطلع کنند.

استعلام تخصیص خودرو مجله بازار: استعلام تخصیص ارز درون زمان واردات کالای صادرات ... mimplus.ir

استعلام تخصیص خودرو مجله بازار: استعلام تخصیص ارز درون زمان واردات کالای صادرات ...
[مجله بازار: استعلام تخصیص ارز درون زمان واردات کالای صادرات ... استعلام تخصیص خودرو]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 15 Jan 2019 04:37:00 +0000